sobota, 26 września 2015

Kraj Bolesława w opisie Ibrahima ibn Jakuba.            Granic państwa czeskiego Ibrahim nie oznaczył dokładnie, nadmienił tylko, że sąsiadują z krainami Turków (tj. Węgrów), a rozmiary państwa określił w przybliżeniu w sposób następujący, „co się tyczy kraju Bolesława, to długość jego od miasta Pragi do miasta Krakowa wymaga podróży trzech tygodni.”[1]

 Republika Czeska (Obecne granice)            Podkreśla Ibrahim, że miasto Praga zbudowane jest z kamienia i wapna, i jest wielkim emporium handlowym, w którym można spotkać kupców z różnych krajów. Praga była nie tylko ośrodkiem handlu, ale także wytwórczości rzemieślniczej.[2]
            Ibrahim wspomina także o odważnikach handlowych. Były to zapewne ciężarki, jakich sporą ilość ujawniły wykopaliska i znaleziska archeologiczne w północnej i wschodniej Europie. Były to najczęściej bryłki żelazne, powleczone płaszczem brązowym, o kształcie sferycznym, ze spłaszczonymi biegunami. Na odważnikach skandynawskich z X wieku możemy stwierdzić wyraźny wpływ systemu wag mezopotamsko-perskiego, którego spadkobiercami byli Arabowie. Wymienienie obok odważników handlowych, towarów, wskazuje na dwa rodzaje handlu, handel wymienny towar za towar i handel za pieniądze (za metal szlachetny) odważany za pomocą odważników.[3]
            Ibrahim wspomina o dwóch zbożach uprawianych przez Słowian: pszenicy i jęczmieniu. Możemy sądzić, że o wiele tańszy od pszenicy był jęczmień, gdyż można go było kupić w ilości wystarczającej na czterdzieści dni dla jednego wierzchowca, podczas gdy za tę samą cenę nabywano pszenicę wystarczającą jedynie na trzydzieści dni dla jednego człowieka.[4]
            Otrzymaliśmy też informację o wytwarzanych w Czechach chusteczkach, które były używane, jako płacidło. Ze słów Ibrahima wynika, że nie chodzi tu o płótno użytkowe, przedstawiające pewną wartość, jako towar, lecz o przedmioty posiadające jedynie, co wyraźnie podkreśla autor, stałą wartość umowną, a których produkcja musiała być wobec tego określona pewnymi prawami i odbywać się pod kontrolą jakiejś władzy. T. Kowalski rozważa możliwość istnienia w dawnych Czechach pierwocin banknotów analogicznych do istniejących, w 2 połowie XI wieku u Ujgurów.[5]
            Obserwacja Ibrahim, że ludność Czech, jest śniada, o czarnych włosach, jest szczególnie interesująca z tego względu, że odpowiada najzupełniej współczesnej rzeczywistości antropologicznej. Ibrahim zauważył wśród ludności Czech silniejsze rozprzestrzenienie ciemnej pigmentacji, aniżeli wśród sąsiednich plemion słowiańskich. Tego rodzaju fakt możemy tłumaczyć tym, że na terenie Czech występują szczególnie licznie takie typy antropologiczne jak odmiana ciemna typu dynarskiego oraz typ alpejski. Ten skład rasowy Czech zawdzięczają wędrówkom ze wschodu i z południa wzdłuż grzbietów Karpat i doliną Dunaju w kierunku północnym i zachodnim właśnie tym typom antropologicznym.[6]


[1] J. Widajewicz, Studia nad relacją o Słowianach Ibrahima ibn Jakuba, Kraków 1946, s. 51.
[2] J. Strzelczyk, Mieszko Pierwszy, s. 44-45.
[3] T. Kowalski, Relacja Ibrahima ibn Jakuba, s. 75-76.
[4] U. Lewicka-Rajewska, Arabskie opisanie Słowian, s. 86.
[5] U. Lewicka-Rajewska, Arabskie opisanie Słowian, s. 211.
[6] T. Kowalski, Relacja Ibrahima ibn Jakuba, s. 129-130. 
Mapa pochodzi z Wikipedii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz